Finansowanie platformy Dobre Praktyki Rolnicze

Strona jest aktualizowana graficznie i merytorycznie we współpracy z innymi Instytutami MRiRW ze środków

dotacji celowej MRiRW, zadanie 1.3 (2023) ” Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia”.

a poprzednich latach, we współpracy z innymi Instytutami MRiRW ze środków:

dotacji celowej MRiRW, zadanie 1.3 (2022) ” Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”.

dotacji celowej MRiRW, zadanie 1.5 (2021) ” Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”.

Pierwotny pomysł i podstawy merytoryczne pochodzą ze strony archiwalnej:
Wykonanej przez IUNG PIB w Puławach w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. “Racjonalna gospodarka nawozami”.