Zapraszamy do zapoznania się z publikacją

“Nawożenie na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych” przygotowaną przez pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego Państwowego Instytutu Badawczego.

Znajdziecie w niej Państwo takie tematy jak:
Nawożenie na gruntach ornych: wapnowanie gleb, stosowanie nawozów organicznych, nawożenie azotem;
Nawożenie fosforem, potasem i magnezem na gruntach ornych: nawożenie siarką i mikroelementami;
Nawożenie trwałych użytków zielonych: stosowanie nawozów organicznych, nawożenie azotem, fosforem, potasem, magnezem, sodem i mikroelementami.

Publikacja w formacie pdf – pobierz