Film nawożenie obornikiem

Film przedstawia jak ważnym jest optymalne gospodarowanie nawozami naturalnymi w obrębie pola oraz stosowanie się do zaleceń dobrej praktyki rolniczej. Poprzez stosowanie odpowiednich działań, w tym przypadku nawożenia obornikiem, sprzyjających odbudowie i zachowaniu materii organicznej w glebie, można utrzymać zrównoważony bilans próchnicy w środowisku glebowym. Film został wykonany w ramach podzadania 1.5 dotacji celowej MRiRW „Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”.

 

Link do filmu “Nawożenie obornikiem”