Potrzeby wapnowania  gleb zależą od odczynu (pH) oraz kategorii agronomicznej gleby  (tabela 1).
Odczyn gleb (pH) można określić metodą laboratoryjną lub pH-metrem polowym.
Zalecane dawki wapna w zależności od potrzeb wapnowania zamieszczono w tabeli 2.

Tabela 1. Ocena potrzeb wapnowania

Range for liming needs Soil agronomic category and soil pH
very light light medium heavy
Necessary up to 4.0 up to 4.5 up to 5.0 up to 5.5
Needed 4.1-4.5 4.6-5.0 5.1-5.5 5.6-6.0
Advisable 4.6-5.0 5.1-5.5 5.6-6.0 6.1-6.5
Limited 5.1-5.5 5.6-6.0 6.1-6.5 6.6-7.0
Unnecessary from 5.6 from 5.6 from 5.6 from 5.6

Dawki wapna podane w tabeli 2 zostały wyliczone w taki sposób by doprowadzić odczyn gleby do wartości  optymalnej (tabela 3).  Nie zaleca się jednak stosowania całkowitej dawki wapna wyliczonej dla  przedziału „wapnowanie konieczne” z uwagi na możliwość wystąpienia  tzw. efektu „przewapnowania”, czyli zaburzeń przyswajalności składników pokarmowych dla roślin. W nawiasach podano maksymalne dawki CaO jakie można zastosować jednorazowo. Zabieg wapnowania uzupełniającą dawką można powtórzyć po upływie roku, po oznaczeniu aktualnej wartości pH gleby.

Tabela 2. Dawki wapna na gruntach ornych w tonach CaO na 1 ha

Soil category Soil agronomic category and soil pH
Necessary Needed Advisable Limited
Very light 3.0 (1.5) 2.0 1.0
Light 3.5 (2.0) 2.5 2.0
Medium 4.5 (3.0) 3.0 2.5 1.0
Heavy 6.0 (4.0) 4.0 3.0 1.5

Dawki wapna podane w tabeli 2 zostały wyliczone w taki sposób by doprowadzić odczyn gleby do wartości  optymalnej (tabela 3).  Nie zaleca się jednak stosowania całkowitej dawki wapna wyliczonej dla  przedziału „wapnowanie konieczne” z uwagi na możliwość wystąpienia  tzw. efektu „przewapnowania”, czyli zaburzeń przyswajalności składników pokarmowych dla roślin. W nawiasach podano maksymalne dawki CaO jakie można zastosować jednorazowo. Zabieg wapnowania uzupełniającą dawką można powtórzyć po upływie roku, po oznaczeniu aktualnej wartości pH gleby.