Rośliny dla wydania odpowiedniego plonu potrzebują wszystkich niezbędnych składników pokarmowych, tj. 17 pierwiastków; makroelementów – pobieranych w większych ilościach oraz mikroelementów – w znacznie w mniejszych.
Jeśli brakuje któregoś z niezbędnych dla roślin składników pokarmowych lub występuje on w niewystarczającej ilości, to niedobór tego składnika powoduje zakłócenia w metabolizmie rośliny i zgodnie z prawem minimum Liebiga, wielkość plonu rośliny ograniczona jest niedoborem właśnie tego składnika.

Każdy gatunek rośliny charakteryzuje się swoistym składem pod względem zawartości makro- i mikroelementów i pobiera różne ilości poszczególnych składników pokarmowych. Potrzeby pokarmowe poszczególnych gatunków roślin odpowiadają ilości niezbędnego składnika, jaką rośliny muszą pobrać w rozwoju ontogenetycznym dla wydania maksymalnego plonu. Pokrywanie potrzeb pokarmowych roślin, w warunkach konkretnego pola, w zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe, odbywa się poprzez nawożenie roślin.

Jednostkowe pobranie azotu 1)2)

Rodzaj uprawy Pobranie składnika (Kg N / na 1 tonę produktu)
Zboża
Gryka 41,7
Jęczmień jary browarny 21
Jęczmień jary pastewny 24
Jęczmień ozimy 24
Kukurydza na ziarno 26
Mieszanki zbożowe na ziarno 27
Mieszanki zbożowo–strączkowe na ziarno 15
Owies 22,2
Pszenica jara 27
Pszenica ozima 27
Pszenżyto 27
Żyto 24
Bobowate
Bobik, nasiona 8
Grochy, nasiona 8
Lędźwian 8
Łubiny, nasiona 0
Seradela 8
Soczewica 8
Soja, nasiona 15
Wyka 8
Oleiste
Gorczyca, nasiona 60,5
Rzepak, nasiona 50
Rzepik 50
Słonecznik, nasiona 55
Okopowe
Burak cukrowy 3,5
Burak pastewny 2,5
Ziemniak późny 4,2
Ziemniak wczeny 3,3
Inne 2,5
Pastewne
Lucerna, zielona masa 0
Kapusta pastewna, zielona masa 4,2
Koniczyna, zielona masa 0
Kukurydza, zielona masa 2,4
Mieszanki zbożowo-strączkowe, zielona masa 1,5
Mieszanki motylkowe z trawami, zielona masa 3,03)
Owies, zielona masa 4,0
Rzepak, zielona masa 4,5
Saradela, zielona masa 0
Słonecznik, zielona masa 4,2
Trawy w uprawie polowej, zielona masa 5,1
Żyto, zielona masa 4,1
Inne bobowate, zielona masa 4,8
Inne nie bobowate, zielona masa 4
Inne, w tym uprawy trwałe
Chmiel 75
Konopie 40
Len oleisty, nasiona 40, 3
Len włóknisty, słoma 49,5
Tytoń, suche liście 50
Rośliny energetyczne
Miskant olbrzymi 8,4
Ślazowiec pensylwański 7
Pozostałe 7
1) Podane wartości dotyczą pobrania na jednostkę produktu głównego, na przykład ziarna, z odpowiednią ilością produktu pobocznego, na przykład słomy.
2) Dla roślin, które nie zostały wymienione w tabeli, korzysta się z danych o roślinach najbardziej zbliżonych botanicznie lub uprawowo do planowanej uprawy lub danych literaturowych zawierających informacje o wielkości pobierania azotu przez rośliny.
3) Ilość azotu na każdy pokos.

Średnie pobranie pozostałych makro i mikroelementów przez wybrane rośliny uprawne w przeliczeniu na I t plonu głównego wraz z odpowiednią i ilością produktu ubocznego

Roślina Pobieranie makroelementów
w kg
Pobieranie mikroelementów
w g
P   K Mg   Ca     S     B   Cu   Mn    Zn
Pszenica ozima – ziarno 4,3 12,5 2,3 3,6 4,1 5 8 82 59
Pszenica jara – ziarno 4,5 13,5 2,3 4,2 4,1 5 8 106 71
Kukurydza – ziarno 5,4 23,2 5,7 6,7 6,6 11 14 107 85
Rzepak – nasiona 9,7 33,2 5,7 41,3 12,5 51 10 100 64
Bobik – nasiona 7,1 30,2 3,3 14,9 6,0 32 19 45 96
Ziemniak – bulwy* 0,6 5,5 0,3 0,4 1,5 2 2 6 6
Burak cukrowy – korzenie* 0,7 5,4 1,1 5,0 1.0 7 7 28 14
Koniczyna czerwona – zielonka*  

0,6

 

5,1

 

0,5

 

2,7

 

1,5

 

4

 

4

 

13

 

9

*- świeża masa

Znając ilości wyniesionych składników pokarmowych wraz z 1 toną plonu ( tabela), łatwo możemy, w zależności od oczekiwanego plonu wyliczyć potrzeby pokarmowe roślin, mnożąc jednostkowe pobranie przez przewidziany plon roślin z hektara, a następnie wyliczyć w warunkach konkretnego pola, w zależności od zasobności gleby, potrzeby nawozowe roślin względem składników.