zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania