[IERiGŻ-PIB] Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB nt. “Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” na potrzeby szkolenia realizowanego w dn. 14.06.2024, w ramach zadania 1.1 umowy dotacji celowej na 2024 r. zawartej między IERiGŻ PIB a MRiRW

Autorzy publikacji:
dr Wioletta Wrzaszcz, mgr inż. Arkadiusz Zalewski

Tematy:

• strategia Europejskiego Zielonego Ładu i jej znaczenie dla rolnictwa
• znaczenie nawożenia w produkcji rolnej
• produkcja, ceny i handel nawozami mineralnymi
• zużycie nawozów mineralnych oraz poziom nawożenia
• zużycie nawozów wapniowych oraz poziom nawożenia
• szacunek zużycia nawozów naturalnych
• szacunek obrotu nawozami naturalnymi
• istota bilansu nawozowego
• RENURE – istota nowej formy nawozów
oraz inne zagadnienia dotyczące gospodarki nawozami w gospodarstwach rolnych, w tym uwzględnione w ramach ekoschematów.

Pobierz plik:
“Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie”