Zachęcamy do skorzystania z materiałów szkoleniowych w formie prezentacji opracowanych przez zespół naukowy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego (ITP-PIB) w ramach:

Szkolenia nt. „Nowe trendy w nawożeniu trwałych użytków zielonych”,  Zadania 3 „Racjonalne nawożenie” realizowanego na podstawie umowy dotacyjnej zawartej między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym – PIB.
Szkolenie odbyło się 25.04.2024 r.:

1. “Nowe propozycje dotyczące diagnostyki gleb trwałych użytków zielonych i wykorzystania jej wyników, prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak

Link do prezentacji: otwórz


2. “Nawożenie TUZ w różnych systemach użytkowania, w tym wapnowanie”, dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska

Link do prezentacji: otwórz


3. “Nawożenie na TUZ – najnowsze tendencje i wymogi formalne”, dr hab. inż. Barbara Wróbel, prof. ITP-PIB

Link do prezentacji: otwórz


4. “Możliwości wykorzystania różnych substancji nawozowych w nawożeniu TUZ” dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska, dr hab. inż. Maria Strzelczyk, prof. ITP-PIB

Link do prezentacji: otwórz


5. “Techniki i technologie nawożenia TUZ z wykorzystaniem rolnictwa 4.0”, dr hab. inż. Zbigniew Kogut

Link do prezentacji: otwórz