Zapraszamy do lektury broszury “Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie” przygotowanej przez pracowników Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, przygotowanej jako materiały na szkolenie, które odbyło się w dn. 15.03.2024 r., finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań MRiRW, zadanie 1.1.

Szkolenie w formie on-line nt. „Ekonomicznych uwarunkowań nawożenia w rolnictwie”, kierowane było do pracowników: Stacji Chemiczno-Rolniczych, Centrum Doradztwa Rolniczego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Ochrony Środowiska, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, rolników.

Zagadnienia

  • strategia Europejskiego Zielonego Ładu i jej znaczenie dla rolnictwa,
  • znaczenie nawożenia w produkcji rolniczej,
  • istota bilansu nawozowego,
  • produkcja, ceny i handel nawozami mineralnymi,
  • zużycie nawozów mineralnych oraz poziom nawożenia,
  • zużycie nawozów wapniowych oraz poziom nawożenia,
  • szacunek zużycia nawozów naturalnych,
  • szacunek obrotu nawozami naturalnymi,
  • RENURE – istota nowej formy nawozów.

Link do publikacji: https://dpr.iung.pl/wp-content/uploads/Broszura_uwarunkowania_nawozenia.pdf