Zapraszamy do pobrania broszury Instytutu Ogrodnictwa pt. Nawożenie roślin sadowniczych na podstawie analizy gleby – uaktualnienie liczb granicznych oraz użycie nowych wskaźników glebowych” przygotowanej przez dr hab. Pawła Wójcika, prof IO i dr. Waldemara Kowalczyka.

Materiał został opracowany przez Opracowano w ramach finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadania celowego „Nawożenie użytków rolnych”, realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w roku 2021.

Spis treści:

1. Zasady pobierana próbek gleby z upraw sadowniczych……………………………………………………
1.1. Miejsce i sposób pobierania próbek……………………………………………………………………….
1.2. Głębokość pobierania próbek………………………………………………………………………………..
1.3. Termin pobierania próbek………………………………………………………………………………………
1.4. Częstotliwość pobierania próbek…………………………………………………………………………..
1.5. Technika pobierania próbek oraz ich przygotowanie……………………………………………..
2. Nawożenie przed założeniem szkółki/sadu/plantacji……………………………………………………….
2.1. Nawożenie organiczne………………………………………………………………………………….……….
2.2. Nawożenie mineralne…………………………………………………………………………………….………
2.3. Wapnowanie………………………………………………………………………………………………………….
3. Nawożenie N szkółek…………….………….……………………..………………………………………………………
4. Nawożenie N w pierwszych dwóch latach prowadzenia sadu/plantacji……………………………..
4.1. Dawki N……..………………………………………………………………………………………………………….
4.2. Terminy nawożenia N………..……………………………………………………………………………………
4.3. Sposób nawożenia N………..…………………………………………………………………………………….
5. Nawożenie w owocującym sadzie/plantacji………………………..……………………………………………
5.1. Nawożenie N………………………………………………………………………………………………………….
5.2. Nawożenie P…………………………………………….……………………………………………………………
5.3. Nawożenie K……………………………………………………………………………………………………….…
5.4. Nawożenie Mg……………………………………………………………………………………………….………
5.5. Nawożenie wapniem (Ca), siarką (S) oraz mikroskładnikami……………………………………
6. Fertygacja…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Dokarmianie dolistne……………………………………………………………………………………………………….
8. Wapnowanie w sadzie/plantacji …………..………………………………………………………………………….
9. Analityczne metody oznaczania przyswajalnych/dostępnych form składników w glebie……
10. Literatura…………………………………………………………………………………………………………………………
11. Tabele………………………………………………………………………………………………………………………………