Zapraszamy do pobrania broszury Instytutu Ogrodnictwa pt. Analiza mineralna liści – uaktualnione kryterium diagnostyczne w nawożeniu roślin sadowniczych”
przygotowanej przez dr hab. Pawła Wójcika, prof IO.

Materiał został opracowany przez Opracowano w ramach finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadania celowego „Nawożenie użytków rolnych”, realizowanego w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w roku 2021.