INTER-NAW

Program rekomendowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
do opracowywania planów nawożenia

W ramach projektu GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018 pt.  „Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego” realizowanego przez konsorcjum w składzie KSCHR,  IUNG-PIB, ITP-PIB opracowano nowe narzędzie informatyczne o nazwie INTER-NAW. Narzędzie służy do opracowywania planu nawożenia w gospodarstwach rolnych.  Kompleksowy plan nawożenia obejmuje zalecenia w zakresie:

  1. nawożenia azotem zgodnie z założeniami obowiązującego w Polsce  tzw. programu azotanowego
  2. wapnowania gleb
  3. dawek fosforu, potasu, magnezu i siarki w uprawach polowych roślin rolniczych
  4. nawożenia mikroelementami
  5. bilans składników pokarmowych NPKMg metodą  na powierzchni gleby  w skali pola produkcyjnego.

Narzędzie posiada także bardzo pożądany przez rolników  moduł umożliwiający obliczenie ilości wytwarzanych w gospodarstwie nawozów naturalnych oraz stężenia, azotu, fosforu, potasu i magnezu w tych nawozach.


Gotowe do użytku narzędzie jest dostępne na stronie https://www.schr.gov.pl/index.php?c=article&id=58

Kontakt: dr Tamara Jadczyszyn