Zapraszamy do zapoznania się z publikacją:

ZASADY USTALANIA DAWEK WAPNA W DORADZTWIE NAWOZOWYM nowe zalecenia w zakresie wapnowania gleb gruntów ornych i trwałych użytków zielonych

przygotowaną przez prof. dr hab. Wojciecha Lipińskiego z Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oraz dr Tamarę Jadczyszyn z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

Znajdziecie w niej Państwo takie tematy jak:

Kategorie agronomiczne gleb,
Ocena odczynu gleby,
Ocena potrzeb wapnowania gleb mineralnych (gruntów ornych),
Zalecane dawki nawozów wapniowych na grunty orne,
Dawki wapna w zależności od zawartości CaO

Spis treści:

  • Wprowadzenie
  • Podstawy ustalania dawek wapna
  • Praktyczne aspekty zmian w ustalaniu dawek CaO
  • Dawki CaO na gruntach ornych
  • Dawki CaO na użytkach zielonych
  • Korzyści dla praktyki rolniczej
  • Informacje uzupełniające
  • Literatura
  • Projekt INTER-NAW

Publikacja w formacie PDF – pobierz

Instrukcja opracowana w ramach projektu „Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrotechnicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia roślinnego” (akronim: INTER-NAW).
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG, Umowa nr GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018. Wartość realizowanego projektu: 1 528 545 PLN.