Nawożenie sadów i plantacji

Strategia nawożenia roślin ogrodniczych opiera się na znajomości potrzeb pokarmowych poszczególnych gatunków roślin, ocenie wizualnej roślin oraz wynikach testów glebowych
i roślinnych. Racjonalne (kontrolowane) stosowanie nawozów na podstawie powyższych kryteriów diagnostycznych nie tylko skutecznie zwiększa produktywność roślin, ale także nie stanowi istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego. Aby nawożenie spełniało oczekiwania produkcyjne, a jednocześnie nadmiernie nie obciążało środowiska, nawozy (zarówno mineralne jak i organiczne/naturalne) muszą być stosowane według określonych zasad.

Nawożenie fosforem, potasem i magnezem na podstawie analizy gleby

Nawożenie powyższymi składnikami opiera się na porównaniu wyników analizy gleby z tzw. liczbami granicznymi zawartości P, K i Mg (tabela 1). Na podstawie kwalifikacji zawartości składnika w danej glebie do klasy zasobności (klasa: niska, średnia lub wysoka), podejmuje się decyzję o celowości nawożenia danym składnikiem oraz jego dawce.

WordPress Data Table

 

Nawożenie azotem na podstawie analizy gleby

Potrzeby nawozowe sadów/plantacji w stosunku do azotu (N) można oszacować na podstawie zawartości materii organicznej w glebie (tabela 2). Podane dawki N należy traktować jako orientacyjne, weryfikując je z siłą wzrostu roślin i/lub zawartością N w liściach.

WordPress Data Table

 

Wapnowanie na podstawie analizy gleby

Ocena potrzeb wapnowania oraz dawka wapna zależą od odczynu i kategorii agronomicznej gleby oraz okresu użycia wapna (tabela 3)

WordPress Data Table

 

Uwaga: Szczegółowe zasady nawożenia sadów i plantacji podane są w poniższym opracowaniu.

Literatura:  “Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych ” – Opracowanie zbiorowe pod redakcją Dr hab. Paweł Wójcik – link do opracowania