Rośliny warzywne mają bardzo zróżnicowane wymagania pokarmowe. Należy dążyć, aby gatunki o różnych wymaganiach uprawiane były na zmianę. Bezpośrednia uprawa po sobie gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych może doprowadzić do nadmiernego wyczerpania składników mineralnych z gleby. Niedobór składników mineralnych może nie dotyczyć całego profilu glebowego, ale tylko poszczególnych warstw. Z tego powodu, a także, aby zapobiegać wymywaniu składników mineralnych do głębszych warstw i racjonalnie je wykorzystywać, należy uprawiać na przemian rośliny o głębokim i płytkim systemie korzeniowym. Do roślin warzywnych o głębokim systemie korzeniowym należą warzywa korzeniowe, kapusty, jarmuż, pomidory. Typowymi roślinami o płytkim systemie korzeniowym są: rzodkiewka, szpinak, ogórek, kalarepa.

Rośliny o dużych wymaganiach pokarmowych powinny być uprawiane na stanowiskach, na których stosowano obornik, kompost lub przyorano rośliny motylkowate. Chodzi tu głównie o warzywa o bardzo dużych wymaganiach w stosunku do azotu, który jest składnikiem istotnie wpływającym na wysokość plonu, a równocześnie łatwo ulegającym wymyciu w głąb profilu glebowego (tabela 1a).

WordPress Data Table

Nawożenie warzyw w uprawie polowej

Problem nawożenia azotowego nabiera dużego znaczenia w uprawie roślin warzywnych, w której stosujemy duże dawki nawozów azotowych. Ponadto zwiększenie ilości dostępnego azotu może  się przyczynić do nadmiernej akumulacji azotanów w roślinie. Standardowe zawartości azotu w polowej produkcji warzyw zamieszczono w tabeli 1.

WordPress Data Table

Nawożenie fosforem stosujemy jesienią lub wczesną wiosną równomiernie rozrzucając nawozy na  powierzchnię uprawną , a następnie mieszamy je z glebą. Nie należy wysiewać nawozów fosforowych równocześnie z nawozami zawierającymi wapń, gdyż fosfor ulegnie uwstecznieniu.

Potas pobierany jest przez rośliny w formie jonów K+, głównie z roztworu glebowego. Zwiększona ilość potasu w glebie przyczynia się do większego pobierania i gromadzenia tego pierwiastka przez rośliny. Potas bardzo łatwo przemieszcza się w roślinie. Standardowe zawartości potasu w glebie dla poszczególnych roślin warzywnych podano w tabeli 1.

Uwaga: Szczegółowe zasady nawożenia roślin warzywnych podane są w poniższym opracowaniu.

 

Literatura:  “Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych ” – Opracowanie zbiorowe pod redakcją Dr hab. Paweł Wójcik – link do opracowania – pdf