Rolnictwo ekologiczne oznacza sposób gospodarowania oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego, nieprzetworzonych technologicznie, zapewniający trwałą żyzność gleby oraz zdrowotność roślin i zwierząt. Priorytetem w tym systemie jest zapewnienie jakości a nie maksymalizacja produkcji.

Szczególną rolę w rolnictwie ekologicznym pełnią trwałe użytki zielone. Dostarczają najtańszej, naturalnej, pełnowartościowej paszy, mogącej być w okresie letnim jedyną karmą dla bydła, są także dodatkowym miejscem wybiegu dla zwierząt, szczególnie istotnego elementu ich dobrostanu w rolnictwie ekologicznym i przede wszystkim utrzymują żyzność gleby poprzez użytkowanie i efektywny obieg składników pokarmowych w obrębie gospodarstwa, w tym coroczne uzupełnianie poziomu potasu, fosforu i azotu.
Więcej w publikacji : Wytyczne nawożenia łąk w gospodarstwach ekologicznych – pdf