Arkadiusz Tujaka

Klasyfikacja nawozów

Nawozy nieorganiczne (nawozy mineralne) według klasyfikacji ustanowionej w Polsce normie europejskiej PN–EN 13535 (2003), to „Nawozy – dodawane do gleby…