Najważniejszym kryterium wyboru nawozu do odkwaszania gleby jest forma w jakiej występuje wapń, czyli wapno tlenkowe lub  węglanowe. Wapna  tlenkowe są nawozami szybko działającymi i mogą być stosowane na glebach średnich i ciężkich, bowiem wpływają korzystnie na ich strukturę. Nie poleca się ich natomiast na gleby lekkie, ponieważ mogą powodować ich przesuszenie.  Wapna węglanowe są nawozami uniwersalnymi przydatnymi do stosowania na wszystkich glebach. Ich działanie jest powolniejsze niż wapna tlenkowego. Wapno węglanowe jest jedyną formą dopuszczoną do stosowania w produkcji ekologicznej.  Na glebach ubogich w magnez warto jednocześnie z zabiegiem wapnowania uzupełnić

Ważnym kryterium wyboru nawozu jest zawsze cena. Porównując ceny różnych rodzajów nawozów nie można sugerować się ceną 1 tony masy nawozu lecz  należy  uwzględnić procentową zawartość CaO w nawozie i porównać koszt 1 tony czystego składnika (CaO) w poszczególnych nawozach.

W przypadku nawozów węglanowych warto także zwrócić uwagę na reaktywność, jeśli jest ona podana przez producenta, bowiem nie jest to parametr obligatoryjny. Zróżnicowanie nawozów pod względem reaktywności  jest duże i wynosi od 30  do 99% . Reaktywność wzrasta na ogół wraz z rozdrobnieniem wapna. Im większa reaktywność wapna tym szybciej przebiega proces odkwaszania gleby.  Działanie nawozów węglanowych o reaktywności powyżej 50%  jest podobne do działania wapna tlenkowego.
Wapnowanie  jest zabiegiem o długotrwałym działaniu (4-5 lat). Tempo zmian odczynu gleby w wyniku wapnowania  zależy od rodzaju zastosowanego wapna nawozowego. Po zastosowaniu wapna tlenkowego już w kolejnym roku można spodziewać się  pozytywnych efektów.

Zabieg wapnowania powinien być przeprowadzony możliwie najwcześniej przed siewem roślin. Najlepszym momentem na przeprowadzenie zabiegu jest okres bezpośrednio po żniwach. Zastosowanie wapna w tym czasie daje możliwość jego dokładnego wymieszania z glebą  podczas pożniwnej i przedsiewnej uprawy roli oraz ustabilizowania środowiska glebowego zanim przystąpimy do siewów