Plan nawożenia ułatwia racjonalne zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie.  Jest też dokumentacją stosowanych zabiegów, która umożliwia poprawne planowanie  nawożenia na kolejne lata.

W planie  nawożenia muszą znaleźć się następujące informacje:

  • wykaz działek w gospodarstwie,
  • gatunki roślin uprawiane na poszczególnych działkach,
  • prognozowane plony roślin uprawnych,
  • kategoria agronomiczna gleby, odczyn (pH),  zasobność w fosfor, potas i magnez,
  • planowane na rok bieżący nawożenie naturalne i organiczne (rodzaj nawozu i zawartość w nim NPK, zastosowana dawka),
  • planowane na rok bieżący nawożenie mineralne (rodzaj nawozu i dawka w kg czystego składnika na 1 ha)

W planie nawożenia należy odnotowywać wszystkie wykonane zabiegi nawożenia (rodzaj nawozu i dawka w kg czystego składnika na 1 ha lub w masie nawozu naturalnego
i organicznego na 1 ha).

Po żniwach należy uzupełnić dokumentację o następujące informacje:

  • sposób zagospodarowania produktów ubocznych – (zaoranie, pozostawienie  mulczu, zbiór),
  • rzeczywisty uzyskany plon.

Taki kompletny dokument umożliwi prawidłowe planowanie nawożenia pod rośliny następcze.

Plan nawożenia

Sposoby zaplanowania dawek nawozów naturalnych – link
Planowanie dawek  metodą  bilansowania – link
Programy  do tworzenia planów nawozowych – link
Tabele dawek nawozów dla poszczególnych upraw – pdf