Na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB (InHort) została zamieszczona publikacja “Program ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki fosforu ze źródeł ogrodniczych” opracowana w ramach zadania celowego 4.1: „Nawożenie użytków rolnych”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2022 r.

Autorzy opracowania:

  • Dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
  • Dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO
  • Dr Jacek Nowak
  • Dr Jacek Dyśko

Link do publikacji:

http://www.inhort.pl/wp-content/uploads/2023/02/4.1_Program_wody_fosfor.pdf

 

Fosfor jest pierwiastkiem mało ruchliwym w glebie i najczęściej mało dostępnym dla roślin. Pomimo obecności w glebie pierwiastek ten łatwo przechodzi w formy słabo rozpuszczalne, a nawet niedostępne dla roślin. Zjawisko to zachodzi szczególnie na glebach silnie zakwaszonych. Szacuje się, że 80-90% fosforu w glebie występuje w postaci trudno dostępnej dla roślin. Najważniejsze zasady nawożenia fosforem:

  • Nawożenie fosforem, podobnie jak innymi składnikami pokarmowych, powinno być zawsze poprzedzone analizą chemiczną gleby.
  • Liczby graniczne zawartości fosforu nie są uzależnione od agronomiczne kategorii gleby.
  • Dostępność fosforu w niewielkim stopniu zależy od składu mechanicznego gleby.