Okładka publikacji "Program ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki fosforu ze źródeł rolniczych"

Link do publikacji : “Program ochrony wód zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki fosforu ze źródeł rolniczych“, Puławy 2023

Opracowanie pod redakcją:
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) przy współpracy z:

 • Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW),
 • Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym
 • Instytutem Badawczym (IERiGŻ-PIB),
 • Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym (IO-PIB),
 • Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym – Państwowym Instytutem Badawczym (ITP-PIB),
 • Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym (IZ-PIB)

Autorzy:

 • IUNG-PIB – dr Piotr Skowron, dr hab. Dorota Pikuła, dr Tamara Jadczyszyn, dr Jolanta Bojarszczuk,
  dr hab. Eliza Gaweł, mgr Beata Jurga, prof. dr hab. Anna Podleśna, dr hab. Agnieszka Rutkowska, dr Damian Wach
 • IERiGŻ-PIB – mgr Jolanta Sobierajewska
 • IO-PIB – dr hab. Jadwiga Treder, dr hab. Paweł Wójcik, dr Jacek Nowak, dr Jacek Dyśko
 • ITP-PIB – prof. dr hab. Stefan Pietrzak, dr Dominika Juszkowska
 • IZ-PIB – dr hab. Jacek Walczak

Projekt okładki: Dawid Ryski
Opracowanie techniczne: mgr Katarzyna Mikulska

ISBN 978-83-7562-396-3

Publikacja elektroniczna
Opracowanie wykonano w ramach zadania 1.1 pt. „Nawożenie użytków rolnych” z dotacji budżetowej przeznaczonej na realizację zadań MRiRW w 2022 r.