Ulotka ma na celu rozpowszechnić informację dotyczącą kolejnych naborów wniosków o przyznanie pomocy na dostosowanie gospodarstw prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w zakresie właściwego przechowywania nawozów naturalnych (realizacja tzw. programu azotanowego). Nabór realizowany będzie w ramach pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW 2014-2020. Zasięg wdrażania instrumentu wsparcia obejmie obszar całego kraju.

Plik ulotki w pdf

Ulotka informacyjna o planowanym naborze na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych