nawożenie

Serdecznie zapraszamy do lektury materiałów ze szkolenia dla Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych z dn. 27 października 2023 r., zrealizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy (IERiGŻ-PIB) w ramach zadania 1.1 umowy dotacji celowej na rzecz MRiRW „Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie”, autorstwa: Wioletta Wrzaszcz, Arkadiusz Zalewski.
Materiały mogą być nie tylko pomocne dla pracowników Stacji Chemiczno-Rolniczych, ale również dla doradców rolniczych, rolników oraz wszystkich zainteresowanych tematem racjonalnego nawożenia gleb użytkowanych rolniczo.
Link do dokumentu:
https://dpr.iung.pl/wp-content/uploads/IERiGZ_zadanie_1_1_opracowanie_szkolenia.pdf